VTV tạm dừng phát sóng phim Trung Quốc tự ý sử dụng Nhã nhạc cung đình Huế

Sau khi phim truyền hình Trung Quốc “Thịnh Đường Huyễ…