Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM đi học lại từ 4/5

Theo đó, KTX ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ triển khai công tác chuẩn bị đón sinh viên trở lại từ 4/5. Đối tượng đi học lại bao gồm nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên năm thứ tư, các lớp thực hành, ôn tập thi cuối kỳ. Các đối tượng sinh viên còn lại tiếp tục học online.

Từ 11/5, sinh viên có thể quay lại học bình thường nếu các trường thành viên tuân thủ nghiêm túc tiêu chí quy định về an toàn của ĐH Quốc gia TP.HCM. Trong thời gian này, hình thức giảng dạy trực tuyến vẫn được ưu tiên.

Toàn bộ các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đón sinh viên đi học lại bình thường từ 18/5.

Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM đi học lại từ 4/5
Sinh viên đi học trở lại phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đối tượng và thời gian cụ thể đi học lại của ĐH An Giang, các trường Phổ thông Năng khiếu, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (thuộc ĐH An Giang) sẽ được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và UBND tỉnh An Giang.

Trung tâm Quản lý KTX của ĐH Quốc gia TP.HCM tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, các hoạt động cung cấp dịch vụ thiết yếu để sẵn sàng đón sinh viên vào ở từ 11/5.