Ông Putin đã làm những việc này để không mắc Covid-19

"Tất nhiên, tất cả các tiêu chuẩn vệ sinh đều được tôn trọng. Tổng thống thực sự giảm thiểu các cuộc tiếp xúc, mặc dù không hoàn toàn loại trừ việc này", đại diện điện Kremlin nhấn mạnh.Lịch trình của tổng thống trong đại dịch.

Ông Putin đã làm những việc này để không mắc Covid-19
Tổng thống Nga Putin.

"Trong những tuần gần đây, tổng thống cũng đã tổ chức gặp mặt trực tiếp với một số bộ trưởng và đại diện các tổ chức ngân hàng thư ký báo chí Peskov nhắc lại. Ông Puton luôn cố gắng tuân thủ khoảng cách xã hội".

Phát ngôn viên điện Kremlin nói thêm tất cả những người gặp ông Putin, đều phải vượt qua xét nghiệm Covid-19 sơ bộ. Tổng thống cũng phải thực hiện các bài test virus.

"Tổng thống vẫn trung thành với lối sống thể thao: ông đi bơi, thể dục trên máy tập như thường lệ", ông Peskov nói thêm.